Met het programma BEWUST creëren jij een sterk team!

Een sterk bedrijf is efficiënt en zet de kwaliteiten van het team optimaal in.

Wat betekent dat eigenlijk?

Iedereen heeft kwaliteiten en uitdagingen. De ene collega is goed in het benaderen van verwijzers en netwerkt met potentiële samenwerkingspartners. De andere collega is goed in dossiervoering. Wat we in de eerstelijnszorg vaak zien, is dat iedereen alles maar moet kunnen. Het is inderdaad belangrijk dat verwijzers benaderd worden en dat iedere collega bekend is bij diegene. Maar wat een gedoe. Het voelt als praktijkhouder of -manager soms als trekken aan een dood paard.

Hoe kan je dit veranderen?

Door beter te luisteren en te kijken. Zie waar collega’s goed in zijn en waar ze een uitdaging in hebben. Kijk of je de taken binnen de praktijk efficiënter kunt verdelen. Misschien vraag je nu iets van iemand die dat helemaal niet kan leveren. Dat wordt frustrerend voor beide kanten. Door inzicht te krijgen in de competenties en interesses van je team kan je ruimte geven aan ieders kwaliteiten.

Voor je begint bij de ander >>> kijk eerst naar jezelf. Jij hebt de ondernemers-bril op. Jij kunt snel schakelen en bent bereid risico’s te nemen. Waarschijnlijk vind je van alles leuk en stort je je met veel enthousiasme in samenwerkingsverbanden. Dit gedrag is niet direct te herkennen bij je team. Zij zijn namelijk in loondienst met een reden. De kunst is jouw communicatie effectiever te laten zijn zodat je in staat bent je team aangesloten te houden.

Leer meer over jezelf en jouw leiderschapskwaliteiten met het programma BEWUST. Leer jezelf beter kennen, zodat je begrijpt waarom je overkomt zoals je overkomt en vice versa.

Een sterk team begint bij een sterke leider.

Wat levert het op?

Na de sessie heb je:

  • jouw unieke DiSC-rapport in handen met uitgebreide praktische uitleg over jouw manier van communiceren en favoriete gedragsstijl
  • inzicht in hoe mensen op jou overkomen en andersom
  • handvatten om jouw communicatie effectiever te maken
  • meer begrip voor je team
  • meer efficiëntie aangebracht in de taken die in je praktijk gedaan moeten worden

Tijdsinvestering: een dagdeel voor bewustwording en groei in jouw persoonlijk leiderschap!

Kosten: 625 euro (excl. BTW).

Wat anderen over mij zeggen…

Joost, praktijkeigenaar fysiotherapiepraktijk: “Fabienne is een enthousiaste trainer die ons team handvatten heeft aangereikt om de volgende stap te zetten naar een optimale bedrijfsvoering. En dat kan alleen met een team dat zijn eigen kwaliteiten kent en elkaars kwaliteiten waardeert. De DiSC-tool bleek hierin heel waardevol!”

Kim, verpleegkundige: “Fabienne vertelde mij vol enthousiasme en gedrevenheid wat zij met haar onderneming doet en wat er uit mijn analyse kwam, welke kernkwaliteiten en ‘valkuilen’ hierbij hoorden. Wat maakt mij gelukkig en wat kost energie. Door deze analyse weet ik ook hoe ik het beste met andere kleuren om kan gaan, zowel met collega’s als in privésituaties. Heel inspirerend, motiverend en ogen openend gesprek gehad met Fabienne.”