Met energie, daadkracht en vooral veel enthousiasme leer ik je om effectiever te communiceren zodat jij intensievere relaties aangaat met (potentiële) klanten, collega’s en met jezelf. Dit doe ik in de vorm van trainingen en 1:1 coaching.

Algemeen

We beginnen altijd met een inspirerende Connect-Call. We kijken samen welke kansen er liggen en onderzoeken wat jij nodig hebt voor de volgende stap. Op basis van dit gesprek ontvang je een offerte waarin een helder voorstel geformuleerd wordt. Wij hanteren voor het meeste aanbod vaste prijzen die je kunt vinden op de website. Alleen voor de DiSC | Teams – training hangt de prijs samen met het aantal deelnemers.

De offerte is altijd van vrijblijvende aard. Vervolgens gaan we samen van start bij een getekende offerte (ingescande en getekende offerte dan wel bevestiging per mail, digitaal is wel zo efficiënt).

Connect-in behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het intellectueel eigendom van de geleverde diensten en producten.

Connect-in zal te alle tijden de privacy van jou als klant bewaken. Connect-in hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere uitleg over het beschermen van persoonsgegevens staat opgenomen in onze Privacyverklaring.

Betaling

Trainingen en 1:1 coaching worden vooraf gefactureerd.

Bij maatwerk t.b.v. strategische begeleiding factureert Connect-in de eerste week van de maand de uitgevoerde uren van de maand ervoor. Het bedrijf ontvangt de factuur en waar afgesproken een urenspecificatie (bij structurele samenwerkingsverbanden). 

De reiskosten betreffen 0,29 eurocent per kilometer (indien van toepassing) en eventuele parkeerkosten. Bij de prijzen van de trainingen en 1:1 coaching zijn de reiskosten reeds verwerkt.

Prijzen genoemd op de website en in de offertes zijn excl. BTW (21%). 

Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt de training/begeleiding niet gestart dan wel voortgezet.

Connect-in is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de zorginstelling de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Bij annulering een twee dagen voor de geplande training is Connect-in genoodzaakt 75% van de kosten in rekening te brengen.

Connect-in gaat uit van een inspirerende, prettige samenwerking!

T     |   0610895860

E     |   fabienne@connect-in.nu

W   |   https://connect-in.nu