Samenwerking

De basis voor een goede samenwerking is eerlijkheid. Iedere samenwerking begint met een gesprek. Een gesprek waarin we elkaars waarden ontdekken, verwachtingen uitspreken en kijken of ik de beste persoon ben voor jouw vraagstuk. Als dat blijkt dan ontvang je van mij een offerte en richten we onze samenwerking verder in. Mocht dit niet zo zijn, dan adviseer ik je graag een collega-trainer of denk ik mee met een oplossing voor jouw uitdaging.  

Wat je altijd van mij kunt verwachten is daadkracht, enthousiasme en oprechtheid.

Logisch dus dat al mijn aanbod op maat gemaakt wordt. Zelfs de trainingen die heldere thema’s hebben, maak ik op maat. Iedere praktijk en team is uniek dus de leerbehoefte ook. Ik geloof niet in een standaard praatje maar juist in de interactie en samenwerking. Ik besteed dus veel tijd in een goede voorbereiding zodat jij met je team het maximale uit de training zal halen.

Offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Voor het meeste aanbod zijn er vaste prijzen die je kunt vinden op de website. Alleen voor de DiSC | Teamtraining hangt de prijs samen met het aantal deelnemers. Als we 1:1 gaan samenwerken, zal je eveneens een op maat gemaakt voorstel ontvangen.

De offerte is altijd van vrijblijvende aard en kent een geldigheid van 2 weken. Vervolgens gaan we bij een bevestigde offerte samen van start. De bevestiging kan je per mail naar mij toesturen.

Akkoord

Deze Algemene voorwaarden gaan in nadat je akkoord hebt gegeven op de offerte of je je aan hebt gemeld via een formulier op de website. Je ontvangt dan een bevestiging per mail.

Privacy

Connect-in zal te alle tijden de privacy van jou als klant bewaken. Connect-in hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere uitleg over het beschermen van persoonsgegevens staat opgenomen in de Privacyverklaring.

Betaling

Trainingen en 1:1 coaching worden vooraf gefactureerd. De betaaltermijn is 14 dagen. Het is mogelijk een betaalafspraak te maken.

Prijzen genoemd op de website en in de offertes zijn excl. BTW (21%). 

Er komen geen additionele reiskosten bij tenzij anders overeengekomen. Wat je ziet, is wat je krijgt. Geen verrassing en altijd helderheid voordat we samenwerken.

Eigendom

Connect-in behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het intellectueel eigendom en copyright van de geleverde diensten en producten. Ook alle producten die ontwikkeld worden ten behoeve van deze samenwerking zijn in eigendom van Connect-in en mag derhalve niet met externe partijen buiten deze samenwerking gedeeld worden.

Onvoorziene zaken

Mocht je een training niet bij kunnen wonen door onvoorziene omstandigheden of ziekte dan is het mogelijk de training online bij te wonen, de module in te halen (zoals bij het Leiderschapsprogramma) of komen we tot een gezamenlijke oplossing. Hoe dan ook, het komt goed!

Mocht Connect-in door onvoorziene omstandigheden of ziekte de training niet door kunnen laten gaan, dan wordt er in overleg zo spoedig mogelijk een nieuwe trainingsdatum gepland. Er is vooralsnog geen vervanging mogelijk binnen het team van Connect-in.

Mocht er van beide partijen uit een verandering noodzakelijk zijn in de planning dan wordt dit z.s.m. kenbaar gemaakt aan de andere partij.

Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt de training/begeleiding niet gestart dan wel voortgezet.

Connect-in is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Bij annulering binnen één week voor de geplande training is Connect-in genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen. Bij annulering binnen 2 dagen 100%.

Connect-in gaat uit van een inspirerende samenwerking!

T     |   0610895860

E     |   fabienne@connect-in.nu

W   |   https://connect-in.nu