Samenwerking

Een goede samenwerking komt voort uit het duidelijk uitspreken van elkaars verwachtingen en een aanbod dat aansluit op jouw vraag. Voor we gaan samenwerken gaan we dus eerst met elkaar in gesprek. We kijken samen welke kansen er liggen en onderzoeken wat jij nodig hebt voor de volgende stap. 

Wat je altijd van mij kunt verwachten is daadkracht, enthousiasme en oprechtheid.

Offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Wij hanteren voor het meeste aanbod vaste prijzen die je kunt vinden op de website. Alleen voor de DiSC | Teamtraining hangt de prijs samen met het aantal deelnemers. Als we 1:1 gaan samenwerken, zal je eveneens een op maat gemaakt voorstel ontvangen.

De offerte is altijd van vrijblijvende aard en kent een geldigheid van 4 weken. Vervolgens gaan we bij een bevestigde offerte samen van start. De bevestiging ontvang ik het liefst digitaal.

Akkoord

Deze Algemene voorwaarden gaan in nadat je akkoord hebt gegeven op de offerte of je je aan hebt gemeld via een formulier op de website. Je ontvangt dan een bevestiging per mail.

Privacy

Connect-in zal te alle tijden de privacy van jou als klant bewaken. Connect-in hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere uitleg over het beschermen van persoonsgegevens staat opgenomen in de Privacyverklaring.

Betaling

Trainingen en 1:1 coaching worden vooraf gefactureerd. De betaaltermijn is 14 dagen. Het is mogelijk een betaalafspraak te maken.

Bij maatwerk t.b.v. strategische begeleiding factureert Connect-in de eerste week van de maand de uitgevoerde uren van de maand ervoor. Het bedrijf ontvangt de factuur en waar afgesproken een urenspecificatie (bij structurele samenwerkingsverbanden). 

Prijzen genoemd op de website en in de offertes zijn excl. BTW (21%). 

Er komen geen additionele reiskosten bij tenzij anders overeengekomen.

Eigendom

Connect-in behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het intellectueel eigendom en copyright van de geleverde diensten en producten. Ook alle producten die ontwikkeld worden ten behoeve van deze samenwerking zijn in eigendom van Connect-in en mag derhalve niet met externe partijen buiten deze samenwerking gedeeld worden.

Onvoorziene zaken

Mocht je een training niet bij kunnen wonen door onvoorziene omstandigheden of ziekte dan is het mogelijk de training online bij te wonen, de module in te halen (zoals bij het Leiderschapsprogramma) of komen we tot een gezamenlijke oplossing. Hoe dan ook, het komt goed!

Mocht Connect-in door onvoorziene omstandigheden of ziekte de training niet door kunnen laten gaan, dan wordt er in overleg zo spoedig mogelijk een nieuwe trainingsdatum gepland. Er is vooralsnog geen vervanging mogelijk binnen het team van Connect-in.

Mocht er van beide partijen uit een verandering noodzakelijk zijn in de planning dan wordt dit z.s.m. kenbaar gemaakt aan de andere partij.

Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt de training/begeleiding niet gestart dan wel voortgezet.

Connect-in is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Bij annulering binnen twee dagen voor de geplande training is Connect-in genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen.

Connect-in gaat uit van een inspirerende, constructieve samenwerking!

T     |   0610895860

E     |   fabienne@connect-in.nu

W   |   https://connect-in.nu