Voor een intensieve samenwerking hebben wij enkele persoonsgegevens van jou nodig. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kan je ons bereiken op:

Telefonisch     0610895860

E-mail              fabienne@connect-in.nu

Website           https://connect-in.nu


Persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van het aanbod zijn jouw gegevens nodig. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in het systeem hangt af van welk aanbod je afneemt:

  • Voornaam en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Mailadres.

Doeleinden

Jouw gegevens kunnen de volgende doeleinden hebben:

  • een factuur voor de geleverde diensten te kunnen sturen. Hiervoor jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres nodig.
  • om contact met jou op te kunnen nemen betreffende de afspraak of training gebruik ik jouw telefoonnummer en e-mailadres voor de bevestiging van de gemaakte afspraken.
  • voor het versturen van de DiSC-tool is jouw voor- en achternaam en e-mailadres (en die van je team) nodig.
  • daarnaast ontvang je, als je je hiervoor hebt aangemeld, een nieuwsbrief (de FAB mail of mails over de Boekenclub) waarvoor jouw voornaam en e-mailadres nodig is. Deze nieuwsbrieven geven je tools en tips om jouw persoonlijk leiderschap te versterken. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Mailblue waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
  • bij het versturen van de nieuwsbrieven en het bezoeken van onze website wordt gebruik gemaakt van GoogleAnalytics.

Beveiligen en bewaren

Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo hebben alleen noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, is toegang tot de gegevens afgeschermd waar nodig en worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

De persoonsgegevens zullen in de periode van de opdracht bewaard blijven en tot 3 jaar na de start van de opdracht. De gegevens geregistreerd t.b.v. het verkrijgen van de nieuwsbrief blijft bewaard tot uitschrijving.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor registratie van jouw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan door een mail te sturen naar fabienne@connect-in.nu.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.