PRIVACYVERKLARING.

Voor een intensieve samenwerking hebben wij enkele persoonsgegevens van jou nodig. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kan je ons bereiken op:

Telefonisch     0610895860

E-mail              fabienne@connect-in.nu

Website           https://connect-in.nu


Persoonsgegevens.

Bij het gebruik maken van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst bij ons afgenomen wordt.

  • Voornaam en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Mailadres.

Doeleinden.

Wij verwerken jouw gegevens met de volgende doeleinden:

  • een factuur voor de geleverde diensten te kunnen sturen. We hebben hiervoor jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres nodig.
  • om contact met jou op te kunnen nemen betreffende de afspraak of training gebruiken wij jouw telefoonnummer en e-mailadres voor de bevestiging van de gemaakte afspraken.
  • voor het versturen van de DiSC-tool hebben we jouw voor- en achternaam en e-mailadres nodig.
  • daarnaast versturen wij jou, als je je hiervoor hebt aangemeld, een nieuwsbrief (de FABulous mail of mails over de Boekenclub) waarvoor we jouw voornaam en e-mailadres vragen. Deze nieuwsbrieven geven je tools en tips om jouw persoonlijk leiderschap te versterken. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Mailblue waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • bij het versturen van de nieuwsbrieven en het bezoeken van onze website maken wij gebruik van GoogleAnalytics.

Beveiligen en bewaren.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De persoonsgegevens zullen in de periode van de opdracht bewaard blijven en tot 3 jaar na de start van de opdracht. De gegevens geregistreerd t.b.v. het verkrijgen van de nieuwsbrief blijft bewaard tot uitschrijving.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

Je heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van jouw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan door een mail te sturen naar fabienne@connect-in.nu.

Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.