Tijdens één van de ondernemerslunches die ik maandelijks organiseer, kwam de vraag op hoe je nu een goede samenwerking start en onderhoudt als maatschap.

  • Waar houd je rekening mee in het begin?
  • Hoe kom je tot een gezamenlijke visie?
  • Wat bepaalt of de maatschap een succes gaat worden?

Eén van de toekomstig praktijkeigenaren had verschillende gesprekken gehad met praktijken om zich in te kopen. Helaas leidden de gesprekken toch niet tot een succesvol maatschap omdat het stuk liep op verschil in visie die aan het begin niet zichtbaar waren.

Samenwerken kent vele aspecten. Als basis is er de gezamenlijke visie. Dat lijkt niet zo ingewikkeld en toch zijn er veel praktijken die deze niet helder hebben. Vage visies die te algemeen beschreven zijn, leiden tot onduidelijkheid en frustratie als je eenmaal verder met elkaar in gesprek bent.

Zorg dat je elkaar bevraagd op de visie. Neem geen genoegen met “Wij zijn een praktijk die er echt is voor onze klanten, toegankelijk en klantgericht.’ De methode die je kunt gebruiken bij het onderzoeken of je een visie deelt is de STAR-methode.

STAR gebruikt je als volgt:

  1. Beschrijf een Situatie waar je visie op het vak of van de praktijk in naar voren komt.
  2. Wat was jouw Taak als praktijkeigenaar in deze situatie?
  3. Welke actie ondernam je?
  4. En wat was het resultaat van je acties?

Met deze methode kom je tot concrete voorbeelden waaruit de visie blijkt die die praktijk heeft. Toets altijd de visie die iemand vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Als een maatschap verandert doordat iemand zijn deel verkoopt of als er een nieuwe maat bijkomt, moet er weer opnieuw gesproken worden over de visie en waarden. De samenstelling van het team is namelijk veranderd. Toets nogmaals de visie en vooral: bepaal met elkaar kernwaarden.

Een handig lijst heb ik voor je klaar staan via deze link. Met de bijbehorende opdracht kan je als persoon kernwaarden bepalen om vervolgens gezamenlijk tot de praktijkwaarden te komen. Natuurlijk is het zinvol om de kernwaarden van de praktijk te vertalen naar gedrag. Hoe kan de patiënt zien dat deze waarden in de praktijk centraal staan? Hoe merk je het in het team?

Een maatschap tot een succes brengen, kan alleen door effectief te communiceren. Hier zijn een aantal voorwaarden voor nodig:

  1. Ken jezelf. Als je weet wat jouw communicatiestijl is, jouw kwaliteiten en uitdagingen zijn, als je weet wat je zoekt en wat je kan bieden dan pas kan je een gesprek aangaan.
  2. Ken elkaar. Leer elkaar goed kennen en benut elkaar op ieders kwaliteiten. Zo kan je effectief samenwerken waarin iedereen verantwoordelijk is voor een deel van het praktijkbeleid. Respecteer elkaars wensen en behoeften en help elkaar.
  3. Spreek je uit. Zorg dat je tijdens de vergadering (ook met je team) alle input op tafel hebt zodat je samen de juiste beslissingen neemt. Vraag actief naar elkaars mening. Neem een besluit die in lijn staat met de kernwaarden en visie en zorg dat iedereen aan boord is.

De sterkste maatschappen kennen elkaar goed, durven goede discussies te houden, inspireren elkaar en weten elkaars goede kanten te benutten. Zo zal de ene praktijkeigenaar graag nog veel patiënten zien, de ander kan goed netwerken en zal de ander goed zijn in kwaliteitsmanagement. Allemaal even waardevol als je maar een goede strategie gebruikt.


Wil je een keer sparren over jouw maatschap of sta je op het punt je in te kopen? Ik denk graag met je mee waar je op kan letten en de samenwerking kunt versterken. Iedere maand neem ik de tijd met praktijkeigenaren mee te denken d.m.v. een Digitale Koffie. 30 Minuten online op een moment dat jou uitkomt.