Een functioneringsgesprek kan echt niet meer.

Ben jijzelf ooit blij geworden van een functioneringsgesprek? Of nog erger een beoordelingsgesprek…

Naar mijn mening zijn dit ouderwetse termen die je kunt vervangen met een meer eigentijdse en meer gelijkwaardige vorm: het jaargesprek.

Om goed met elkaar samen te werken, in deze context tussen werkgever en werknemer, is in gesprek blijven essentieel. Dit werkt twee kanten op. Waarbij beide partijen idealiter een open houding hebben om naar elkaar te luisteren en aan proberen te sluiten bij elkaars behoeften. 

Hoe doe je dat?

Bij mijn klanten, veelal fysiotherapiepraktijken, doe ik twee dingen anders:

1 | we implementeren het ‘jaargesprek’. Een vaste kapstok met vragen die gehanteerd kunnen worden bij een gesprek. Vragen die gaan over persoonlijke ontwikkeling, kernwaarden, waar er verbetering mogelijk is, waar transparantie belangrijk is. 

De verandering is dat het jaargesprek meer een evaluatie is van de samenwerking in plaats van een bespreking van een eenzijdig functioneren (vaak alleen van de werknemer). 

2 | het initiatief ligt bij de collega om het jaargesprek in te plannen. Mijn visie is dat collega’s meer bewust bezig mogen zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ze meer mogen kiezen wat bij hen past en dit vanuit hen meer ter sprake mogen brengen bij hun werkgever. Jij hebt invloed op jouw carrière, pak die verantwoordelijkheid dan ook!

Vanuit het ouderwetse functioneringsgesprek komt het initiatief teveel vanuit de werkgever, hierdoor zie je in de praktijk dat collega’s het gevoel hebben minder in te mogen brengen, laat staan feedback te geven op het leiderschap. Ook worden zij minder gestimuleerd regie te nemen over hun loopbaan.

Boven alles staat dat je met elkaar in gesprek blijft. Het jaargesprek is er om minimaal een keer per jaar serieus en open de diepte in te gaan. Mocht er meer behoefte zijn dan plan je extra tijd in. 

Ook als werkgever is het belangrijk in de gaten te blijven houden hoe het welzijn van de collega is. Dus kan je best een gesprek inplannen. 

Laten we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze persoonlijke ontwikkeling. Plan jouw jaargesprek!